​Skattepolitik

Skattepolitik

Wolmer Gruppen A/S, CVR-no. (37431273)

​§ 1. Introduktion og formål​

Formålet med denne skattepolitik er at definere en klar og ensartet skattetillgang for Wolmer Gruppen A/S ("Virksomheden"), herunder dets Holding og tilknyttede selskaber. De nedenstående punkter er etableret for at opretholde en god politik på skatteområdet, ved at overholde gældende regler, optræde ordentligt over for offentlige myndigheder og betale skat i henhold til lovgivningen.

Wolmer Gruppen A/S er en malervirksomhed, der specialiserer sig inden for byggeentrepriser, overfladebehandling og restaureringer. Virksomheden arbejder med opgaver i hele Danmark indenfor B2B, B2C og det offentlige. Vi lægger megen vægt på at indgå klare aftaler og kommunikere klart i forhold til vores kunder, og dermed er det også vigtigt for os at have udarbejdet en skattepolitik som vi står inde for.

§ 2. Overholdelse​

 • Vi er forpligtet til at sikre, at gældende skattelove og regler, herunder regler for transfer pricing, er i overensstemmelse med kravene og lovgivningen i hvert land, hvor virksomheden har aktiviteter.
 • Vi støtter udvikling, vækst og velstand i de lande, vi opererer i, ved at betale skat i overensstemmelse med lovgivningen. Dette bidrager til de globale mål for bæredygtig udvikling, især FNs Verdensmål, som henviser til opretholdelse af retsstaten.
 • Hvor skattereglerne for forretningstransaktioner giver mulighed for forskellige fortolkninger eller valg, vil virksomheden indtage en berettiget og forsvarlig skatteposition.
 • For relevante skattepligtige spørgsmål vil virksomheden sikre, at der foretages en nøje vurdering og, hvor det findes relevant, indhente en ekstern udtalelse.
 • Vi anvender ikke konstruerede eller unormale skattestrukturer, såsom skattely, der er beregnet til skatteundgåelse, eller som ikke har noget kommercielt indhold.

§  3. Forholdet til myndigheder og andre interessenter​

Forskellige myndigheder og interessenter har en interesse i at modtage passende indsigt i Virksomhedens forvaltning af sine skatteforhold. Derfor vil vi naturligvis overholde alle vores oplysningskrav:

 • Virksomheden er forpligtet til at opretholde et godt og konstruktivt forhold til alle relevante skattemyndigheder. Vi er åbne og gennemsigtige og bestræber os på at besvare henvendelser hurtigst muligt.
 • Vi ønsker en åben dialog med de danske skattemyndigheder.
 • Vi videregiver alle nødvendige oplysninger, for at sætte skattemyndighederne i stand til at foretage en informeret vurdering af vores skattepligt.
 • Vi videregiver oplysninger til offentligheden og pressen efter anmodning, hvor det er rimeligt og praktisk muligt, under hensyntagen til forretningshemmeligheder.

§ 4. Værdiskabelse og skatteplanlægning​

Virksomheden vil støtte værdiskabelse ved at forbedre overskud og pengestrømsvækst gennem omkostninger og betalinger og ansvarlig skatteplanlægning baseret på forretningsrationale og strukturer, der er tilpasset vores kommercielle og økonomiske aktivitet. Det betyder at:

 • Hvor skattelovgivning og -praksis tillader fradrag af omkostninger og tab i indkomst eller tillader skattefritagelser eller -nedsættelser, vil virksomheden gøre brug af fradragene, fritagelserne eller nedsættelserne.
 • Virksomheden vil sikre, at større transaktioner, såsom opkøb og investeringer, gennemføres på en sådan måde, at de samlede langsigtede skatteomkostninger minimeres i overensstemmelse med gældende skatteregler.
 • Virksomheden vil sikre, at operationelle procedurer styres, så der ikke pådrages unødvendige skatteomkostninger, herunder dobbeltbeskatning.
 • Hvor det er muligt, vil virksomheden indhente forhåndsaftaler eller afgørelser fra de relevante skattemyndigheder med hensyn til væsentlige skatteeksponeringer.
 • Virksomheden vil ikke deltage i aggressiv skatteplanlægning og vil ikke foretage transaktioner, hvis eneste formål er at skabe en skattefordel, der overstiger en rimelig fortolkning af relevante skatteregler.
 • Virksomhedens evne til at designe skatteprocesser, der inkluderer de nødvendige kontrolelementer på forhånd, er den mest effektive måde at imødegå̊ potentielle tab og skade på omdømme.

§ 5. Ansvar​

Direktionen er til enhver tid ansvarlig for overholdelse af skattepolitikken. Økonomiafdelingen varetager den aktive styring af Skattepolitikken og risici og i det daglige.

Bestyrelsen godkender skattepolitikken og udøver styring af selskabsskatteanliggender gennem regelmæssige opdateringer af vores skattepositioner.

Skattepolitikken er godkendt af Wolmer Gruppens bestyrelse.

Wolmer Gruppen -  Professionelt & effektivt MALERARBEJDE.

​KONTAKT OS

Wolmer Gruppen A/S

Østerled 28B
4300 Holbæk

59 91 07 39
kontor@wolmergruppen.dk

CVR: 27134491 / 3743 1273

Privatlivspolitik