WOLMER GRUPPEN A/S​

Kvalitet og fornyelse gennem mere end 100 år

Wolmer Gruppen er et entreprenørfirma baseret på traditioner og nytænkning. Vi bygger på en lang historie, der startede i 1908, da Wolmer Petersen etablerede det malerfirma, som har udviklet sig til Wolmer Gruppen A/S i dag. Vi har base i Holbæk og opgaver i hele landet.​

Om Wolmer Gruppen A/S

I 1908 åbnede Wolmer Petersen en malervirksomhed i Holbæk. Allerede dengang baserede det sig på kvalitet og tilfredse kunder og slog hurtigt solide rødder blandt kunder i hele lokalsamfundet. Igennem de følgende 99 år og 3 generationer var det familien Wolmer Petersen, der ejede og drev virksomheden.

Jeg - Morten Bardrum – blev udlært i firmaet tilbage i 1991. 16 år efter i 2007 købte jeg virksomheden af John Wolmer Petersen. Det er ikke længere et familiefirma, men Wolmer Gruppen A/S er videreført på den samme solide base af kvalitet og tilfredse kunder, som da det blev grundlagt. Vi lægger også stor vægt på løbende at forny og fremtidssikre virksomheden, og derfor arbejder vi i dag med bæredygtig omstilling og laver klimaregnskaber.

I 2016 fik jeg Tomasz Makowski med ind i et delt ejerskab, og i 2018 opkøbte vi det Holbæk baserede malerfirma Højmann Hansen. Vi er i dag 24 medarbejdere og en lang række franchisetagere, som udfører alle former for malerarbejde og overfladebehandling.​

Wolmer Gruppens DNA skaber de unikke resultater
En stor del af vores resultater skyldes dynamikken i et velfungerende samarbejde - både i forhold til kunder, leverandører, medarbejdere og forretningspartnere.

Vi lægger stor vægt på at etablere et effektivt samarbejde med gensidig tillid og respekt mellem alle involverede. Når dette fungerer, så oplever vi en stærk resonans i vores fælles indsats, som skaber professionelle resultater og tilfredse kunder.

Der er 3 ord igen hos Wolmer Gruppen, når det kommer til vores DNA: Ordentlighed, effektivitet og innovation.

Ordentlighed - respekt for hinanden

Lydhørhed og respekt for andre er helt centralt for alle i Wolmer Gruppen. For når vi forstår andres input, får vi ryddet misforståelser og uhensigtsmæssigheder af vejen. Det betyder, at vi:

  • ​har tid til at lytte til vores kunder. For når vi forstår præcist hvad kundens behov er, kan vi planlægge opgaven i detaljer og eksekvere lige netop den individuelle løsning, kunden ønsker.
  • ​altid kommer til tiden og udviser respekt for samarbejdet – både i forhold til kunder, arbejdspartnere og leverandører.
  • som individer i Wolmer Gruppen altid er klar til at byde ind med vores egne relationer. For vi ved, at alle kollegaer opfører sig ordentligt og passer lige så godt på andres relationer, som var det deres egen.
  • ​tør lægge vores hoveder på et sølvfad og stå på mål for det, vi lover i Wolmer Gruppen. Vi ved, at vi alle kan levere og har gensidig tillid til, at det sker.

Ordentlighed differentierer os i den grad i markedet.

Effektivitet – gennemtestede arbejdsprocesser

Vi er eksperter inden for processtyring, så alle arbejdsprocesser er gentænkte og optimeres løbende. Derfor sker selve arbejdets udførelse og projekthåndteringen langt mere effektivt i regi af Wolmer Gruppen. Vores effektivitet bygger på at vi:

  • ​har nedbrudt faggrænserne der, hvor det skaber værdi og effektivitet.
  • ​respekterer alle detaljer i gentagelsesarbejdet i kraft de af mange overflader, der skal stå knivskarpe. Specielt boliger og typehuse passer perfekt til vores system, idet nybyg er kendetegnet ved meget opdelte og stringente tidsplaner. De skal alle være ens fra enhed til enhed, og det lever vi til fulde op til.
  • ​anvender en stringent opdeling af gentagelsesarbejdet på en entreprise i 3 faser, hvor 1) loft og vægge udføres af én entreprenør med speciale i dette, 2) træværk og finish af en anden specialist og 3) udvendige arbejder udføres af et finishteam eller entreprenør.

Effektivitet bygger også på, hvor godt vi forstår opgaven, hvor effektivt vi planlægger forløbet, hvor smidigt arbejdet forløber og hvor dygtige vi er til opfølgning og kvalitetssikring. Her er vores projektstyringssystem naturligvis centralt, men det handler også om noget så simpelt som at sikre forståelse for, at man aldrig går tomhændet fra et rum til et andet. I Wolmer Gruppen betyder effektivitet både at vi kan bevare overblikket og samtidig sætte fokus på detaljen og sikre rettidig opgavevaretagelse.

Innovation – udviklingsparate

Vi har en innovativ tilgang til alt, hvad vi beskæftiger os med. For ’plejer’ er ikke nødvendigvis den rigtige måde at gøre ting på i al fremtid. Vi tror på, at der kommer fantastiske ting ud af at gentænke hidtidig praksis og nedbryde traditioner – eksempelvis de traditionelle faggrænser.

Det er ikke ensbetydende med at alt skal genopfindes - kun når det skaber mening og øger effektiviteten. Hver ting til sin tid. I praksis betyder det, at så længe et projekt er under udførelse, så har vi fokus rettet mod effektiv drift og kvalitet i udførelsen. Det er først når projektet afsluttes og evalueres, at vi retter fokus på innovation.

Her opfordrer vi alle til at byde ind med deres bud på hvad, der er gået godt og hvad, der kan optimeres. Ingen forslag er for store eller små, og hvis der er grundlag for at afprøve nogle af forslagene, så gør vi det i et næstkommende projekt – og bliver det en succes, så implementerer vi forslaget som del af vores projektstyring fremover.

Kontakt os

OM WOLMER GRUPPEN A/S

Som overfladespecialister er vi markedsførende i Danmark. Vores forretning er baseret på ordentlighed, kvalitet og innovation, så vi altid leverer det bedste til vores kunder.