Bæredygtig omstilling & FN’s Verdensmål​

Vi påtager os vores del af ansvaret​

Ansvarlighed er en naturlig del af Wolmer Gruppen, og vi har altid prioriteret:

UDDANNELSE - Alle samarbejdspartnere gennemfører skræddersyede kurser og bliver certificerede overfladespecialister. Det indebærer omfattende træning i vores arbejdsmetoder, systemer og kvalitetsstandarder, der sikrer ensartede resultater, høj kvalitet og en minimering af fejl.

SOCIALT ANSVAR - Vi ansætter udsatte unge, nytilkomne danskere samt de, der står fast i systemet af forskellige årsager. Vi er stolte over, at vores virksomhed i dag inkluderer en betydelig andel af unge og nytilkomne danskere som samarbejdspartnere.

MILJØVENLIG PRAKSIS - Vi bestræber os på udelukkende at bruge Svanemærket maling eller maling, der er til sidestillet med dette af hensyn til både medarbejdere, kunder og miljøet omkring os.​

ARBEJDSMILJØ - Vi sørger for løbende at forbedre arbejdsmiljø og -vilkår, så alle får uddannelse og er opdaterede på det bedste sikkerhedsudstyr. Vi arbejder altid med de nyeste teknologier og tilpasser vores produktion efter de nye hjælpemidler på markedet.

Vi forpligter os til forsat bæredygtig udvikling, og vi er fast besluttede på at gå forrest i vores branche. Vi har fokus på at investere de nødvendige ressourcer i at indfri vores visioner og leve op til vores mål, så bæredygtighed inkorporeres som en central del af vores virksomhed.​

Bæredygtig omstilling og ansvarlighed

​I Wolmer Gruppen arbejder vi målrettet med digitalisering og smartplanning, så vi kan reducere vores kørsel og bruge færre fossile brændstoffer. Vi vil være med til at øge den bæredygtige omstilling i byggebranchen. Derfor kan vores specialudviklede ERP-platform omregne alle varer til de EPD-data, som er forudsætningen for at udarbejde CO2-regnskaber.​ De konsistente og transparente arbejdsprocesser, vi har udviklet, sikrer både en høj kvalitet og et mindre klimaaftryk.​

tiltag der fremmer den bæredygtige omstilling i wolmer gruppen

MEDARBEJDERE

Vi har et kompetent hold af projektledere, der besidder faglig ekspertise og personlig integritet. Deres rolle er at sikre vellykket gennemførelse af vores projekter og bæredygtige omstilling ved at etablere klare organisatoriske retningslinjer, udpege ansvarlige parter og fastlægge regler for kommunikation undervejs.​

PROCESSTYRING

Med en mere stringent styring af processerne reducerer vi antallet af fejl. Ekstraarbejde er en væsentlig indtægtskilde i vores branche, og det er nødvendigt at tage de første skridt i den anden retning. For fejl medfører unødvendigt tidsforbrug, og ikke mindst spild af materialer, som er i modstrid med hele den grønne omstilling

WOLMER-FLOW

Vi benytter de bedste tilbuds- og administrative systemer i Danmark for at sikre en konsistent og transparent arbejdsproces, såsom vores specialudviklende ERP-platform. Den videreudvikles løbende og er helt central i forhold til at løfte vores bæredygtige omstilling.

ADFÆRDSÆNDRING

Vi gør en forskel i vores branche ved at reducere behovet for ekstra malerarbejde efter byggeriet. Byggesjusk medfører øget forbrug af materialer, transport og tid. Vi er engagerede i at spille en aktiv rolle i denne forbedringsproces og bidrage til en mere bæredygtig praksis i hele branchen.

SMART PLANNING

Vi reducerer transportomkostninger via præcis og geografisk strategisk tildeling af projekter til medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi forventer, at denne tilgang vil bidrage til at minimere miljøpåvirkningen og understøtte den overordnede bæredygtige udvikling.

EPD-DATA

Alle vores varekøb omregnes til EPD-data, der kan trækkes elektronisk i vores og vores kunders systemer uden manuel interaktion. Disse EPD'er repræsenterer en afgørende milepæl i retning af øget gennemsigtighed og ansvarlighed i byggebranchen.

UDDANNELSE I BÆREDYGTIGHED

Vi efteruddanner projektledere inden for bæredygtig tænkning for at fremme optimal bestilling af materialer, registrering af forbrug, affaldssortering og transport, herunder flådestyring. Vi forpligter os til at levere kurser, der giver et dybere indblik i en mere bæredygtig tilgang til overfladebehandling.

UDVIKLING AF EPD’ER

Vi vil generere EPD'er, der dokumenterer vores arbejde. Disse EPD'er repræsenterer en afgørende milepæl i retning af øget gennemsigtighed og ansvarlighed i byggebranchen. Som en progressiv aktør vil vi gå i spidsen og fremme brugen af EPD'er som standardpraksis inden for vores branche.

FN’s verdensmål for en bæredygtig fremtid

Vi ved godt at vi ikke kan redde hele verden, men vi kan gøre en forskel som hænger sammen med vores kerneforretning. Vi er bevidste om, at vi som virksomhed spiller en afgørende rolle for løsningen af de udfordringer, som samfundet står overfor - både ved at have orden i eget hus, sikre ordentlige arbejdsforhold, udvikle praksis med en mindre negativ påvirkning af miljø mv.

FN’s Verdensmål er med til at stimulere positivt engagement hos både medarbejdere, kunder og det omliggende samfund. Vi tror på, at det giver god mening at adressere samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer og tendenser - også i forhold til bundlinjen.

Vi har derfor prioriteret seks verdensmål på områder, som hænger sammen med vores kerneforretning, og hvor vi kan gøre en positiv forskel. Vi arbejder ud fra det holistiske bæredygtighedsbegreb, hvor vi har fokus på vores klima- og miljømæssige aftryk, diversitet samt kvalitet og socialt ansvar.

Vi er begyndt at formulere visioner frem mod 2030, nødvendige aktiviteter og konkrete mål i forhold til hvert område/ hvert af de seks verdensmål. Dette arbejde vil blive udbygget i 2023 og 2024.​

Vi vil påtage os et ansvar og reducere vores klima- og miljøpåvirkninger

Vi har udarbejdet vores første CO2-regnskab og foretaget en detaljeret vurdering af vores CO2-aftryk inden for scope 1 og 2. Vi bestræber os på at bruge færre fossile brændstoffer og reducere vores materialeforbrug ved hjælp af øget digitalisering. Desuden har vi fokus på affaldshåndtering og genanvendelse af vores materialer. Denne indsats hænger tæt sammen med at anvende materialer uden miljøfremmede stoffer, herunder Svanemærkede produkter.

Vores indsats i forhold til en målrettet klima- og miljøindsats hænger tæt sammen med verdensmål 12 og verdensmål 13.

Vi vil styrke diversitet og mangfoldighed i branchen og i arbejdsstyrken

Wolmer Gruppen har 24 medarbejdere, hvoraf 46 % er kvinder. Dog har vi aktuelt ingen kvindelige repræsentanter i vores ledelseslag eller bestyrelse. Dette skyldes ikke manglende ønske om diversitet, men snarere en udfordring med at finde egnede kandidater. Derfor er det en klar ambition for os at arbejde hen imod en mere mangfoldig repræsentation i både ledelsen og bestyrelsen i fremtiden.

Vores indsats i forhold til at fremme diversiteten hænger tæt sammen med verdensmål 5.

Vi har et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, som inkluderer grupper på kanten af arbejdsmarkedet

Vi mener der er en specialist gemt i os alle. Hvis du har viljen, så har vi vejen. Vores procesbeskrivelser og uddannelse klæder den enkelte aktør på til opgaven og sikrer, at kvalitet og indtjening går hånd i hånd.

Vores indsats i forhold til at påtage os et socialt ansvar hænger tæt sammen med verdensmål 4, 8 og 10.

Wolmer Gruppen -  Professionelt & effektivt MALERARBEJDE.

​KONTAKT OS

Wolmer Gruppen A/S

Østerled 28B
4300 Holbæk

59 91 07 39
kontor@wolmergruppen.dk

CVR: 27134491 / 3743 1273

Privatlivspolitik