FIRMAPROFIL

Bæredygtig omstilling & FN’s Verdensmål

Bæredygtig omstilling – vi har påbegyndt rejsen

I Wolmer Gruppen er vi involveret i Svanemærkede og DGNB-certificerede byggeprojekter, og det er naturligt for os at tage Wolmer Gruppen i en grønnere retning. Vi vil forpligte os til forsat bæredygtig udvikling, og vi er fast besluttede på at gå forrest i vores branche.

Det er en ny rejse for os, og der vil være unøjagtigheder i vores bæredygtighedsprofil på nuværende tidspunkt, men vi arbejder løbende på at udfolde vores tiltag og gøre dem mere konkrete. Vi har fokus på at investere de nødvendige ressourcer i at indfri vores visioner og leve op til vores mål, så bæredygtighed inkorporeres som en central del af vores virksomhed. 

Ansvarlighed er en naturlig del af Wolmer Gruppen, og vi har altid prioriteret:

UDDANNELSE - Alle samarbejdspartnere gennemfører skræddersyede kurser og bliver certificerede overfladespecialister. Det indebærer omfattende træning i vores arbejdsmetoder, systemer og kvalitetsstandarder, der sikrer ensartede resultater, høj kvalitet og en minimering af fejl.

SOCIALT ANVAR – Vi ansætter udsatte unge, nytilkomne danskere samt de, der står fast i systemet af forskellige årsager. Vi er stolte over, at vores virksomhed i dag inkluderer en betydelig andel af unge og nytilkomne danskere som samarbejdspartnere.

MILJØVENLIG PRAKSIS - Vi bestræber os på udelukkende at bruge Svanemærket maling eller maling, der er til sidestillet med dette af hensyn til både medarbejdere, kunder og miljøet omkring os.

ARBEJDSMILJØ OG -VILKÅR –Vi sørger for løbende at forbedre arbejdsmiljø og -vilkår, så alle får uddannelse og er opdaterede på det bedste sikkerhedsudstyr. Vi arbejder altid med de nyeste teknologier og tilpasser vores produktion efter de nye hjælpemidler på markedet. 

Visioner for bæredygtig omstilling i Wolmer GruppenVi er førende inden for vores felt og søger altid aktivt blive endnu bedre på til vores spidskompetencer. Vi ved, at der stadig er mange områder, hvor vi skal udvikle os. Derfor arbejder vi med visioner for Wolmer Gruppens bæredygtig omstilling.

For at kunne løfte den bæredygtige omstilling, så har vi investeret i både medarbejdere og it-systemer.

MEDARBEJDERE - Vi har samlet et kompetent og erfarent hold af projektledere, der besidder faglig ekspertise og personlig integritet. Deres rolle er at sikre vellykket gennemførelse af vores projekter og bæredygtige omstilling ved at etablere klare organisatoriske retningslinjer, udpege ansvarlige parter og fastlægge regler for kommunikation undervejs.

WOLMER-FLOW - Desuden benytter vi de bedste tilbuds- og administrative systemer i Danmark for at sikre en konsistent og transparent arbejdsproces, såsom vores specialudviklende ERP-platform WolmerFlow. Den videreudvikles løbende og er helt central i forhold til at løfte vores bæredygtige omstilling, herunder:

SMART PLANNING - Via en mere præcis og geografisk strategisk tildeling af projekter til medarbejdere og samarbejdspartnere vil vi reducere transportomkostninger. Vi forventer, at denne tilgang vil bidrage til at minimere miljøpåvirkningen og understøtte den overordnede bæredygtige udvikling.

EPD-BEREGNINGER AF MATERIALEFORBRUG - WolmerFlow udvikles så alle varekøb omregnes til EPD-data, der kan trækkes elektronisk i vores og vores kunders systemer uden manuel interaktion. Disse EPD'er repræsenterer en afgørende milepæl i retning af øget gennemsigtighed og ansvarlighed i byggebranchen. Vil vi gå forrest og aktivt fremme brugen af EPD'er i vores branche.

PROCESSTYRING – Via en mere stringent styring af processerne vil vi reducere antallet af fejl. Ekstraarbejde er en væsentlig indtægtskilde i vores branche, men det er nødvendigt at tage de første skridt i den anden retning. For fejl og mangler medfører unødvendigt tidsforbrug, økonomiske omkostninger og ikke mindst spild af materialer, som er i modstrid med hele den grønne omstilling.​

Bæredygtig omstilling indebærer at vi går nye veje og indfører nye tiltag:

ADFÆRDSÆNDRING - Vi stræber efter at gøre en forskel i vores branche ved at reducere behovet for ekstra malerarbejder efter byggeriet. Byggesjusk medfører øget forbrug af materialer, transport og tid. Vi er engagerede i at spille en aktiv rolle i denne forbedringsproces og bidrage til en mere bæredygtig praksis i hele branchen.

UDDANNELSE I BÆREDYGTIGHED – Vi efteruddanner projektledere inden for bæredygtig tænkning for at fremme optimal bestilling af materialer, registrering af forbrug, affaldssortering og transport, herunder flådestyring. Vi forpligter os til at levere kurser, der giver den nye generation af overfladespecialister et dybere indblik i en mere bæredygtig tilgang til overfladebehandling.

UDVIKLING AF EPD’ER – Vi vil generere EPD'er, der dokumenterer vores arbejde. Disse EPD'er repræsenterer en afgørende milepæl i retning af øget gennemsigtighed og ansvarlighed i byggebranchen. Som en progressiv aktør er det vores mål at være foregangsmænd for denne tendens og aktivt fremme brugen af EPD'er som standardpraksis inden for vores branche.

Samlet set arbejder vi målrettet på at omsætte vores vision til virkelighed gennem konkrete tiltag, vedvarende uddannelse og partnerskaber, der fremmer en bæredygtig tilgang til overfladebehandling. Vi er fast besluttet på at spille en aktiv rolle i den grønne omstilling og bidrage til et mere ansvarligt og miljøvenligt samfund.​

FN’s verdensmål

Vi ved godt at vi ikke kan redde hele verden, men vi kan gøre en forskel som hænger sammen med vores kerneforretning. Vi er bevidste om, at vi som virksomhed spiller en afgørende rolle for løsningen af de udfordringer, som samfundet står overfor - både ved at have orden i eget hus, sikre ordentlige arbejdsforhold, udvikle praksis med en mindre negativ påvirkning af miljø mv.

FN’s Verdensmål er med til at stimulere positivt engagement hos både medarbejdere, kunder og det omliggende samfund. Vi tror på, at det giver god mening at adressere samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer og tendenser - også i forhold til bundlinjen.

Vi har derfor prioriteret seks verdensmål på områder, som hænger sammen med vores kerneforretning, og hvor vi kan gøre en positiv forskel. Vi arbejder ud fra det holistiske bæredygtighedsbegreb, hvor vi har fokus på vores klima- og miljømæssige aftryk, diversitet samt kvalitet og socialt ansvar.

Vi er begyndt at formulere visioner frem mod 2030, nødvendige aktiviteter og konkrete mål i forhold til hvert område/ hvert af de seks verdensmål. Dette arbejde vil blive udbygget i 2023 og 2024.​

Vi vil påtage os et ansvar og reducere vores klima- og miljøpåvirkninger

Vi har udarbejdet vores første CO2-regnskab og har foretaget en detaljeret vurdering af vores CO2-aftryk inden for scope 1 og 2. Denne evaluering inkluderer også vores energi- og vandforbrug. Vi bestræber os på at bruge mindre fossile brændstoffer og reducere vores materialeforbrug ved hjælp af øget digitalisering. Desuden har vi fokus på affaldshåndtering og genanvendelse af vores materialer. Denne indsats hænger tæt sammen med at anvende materialer uden miljøfremmede stoffer, herunder Svanemærkede produkter.

Vores indsats i forhold til en målrettet klima- og miljøindsats hænger tæt sammen med verdensmål 12 og verdensmål 13.​

Vi vil styrke diversitet og mangfoldighed i branchen og i arbejdsstyrken

Wolmer Gruppen har 24 medarbejdere, hvoraf 46 % er kvinder. Dog har vi aktuelt ingen kvindelige repræsentanter i vores ledelseslag eller bestyrelse. Dette skyldes ikke manglende ønske om diversitet, men snarere en udfordring med at finde egnede kandidater. Derfor er det en klar ambition for os at arbejde hen imod en mere mangfoldig repræsentation i både ledelsen og bestyrelsen i fremtiden.

Vores indsats i forhold til at fremme diversiteten hænger tæt sammen med verdensmål 5.

Vi har et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, som inkluderer grupper på kanten af arbejdsmarkedet

Vi mener der er en specialist gemt i os alle. Hvis du har viljen, så har vi vejen. Vores procesbeskrivelser og uddannelse klæder den enkelte aktør på til opgaven og sikrer, at kvalitet og indtjening går hånd i hånd.

Vores indsats i forhold til at påtage os et socialt ansvar hænger tæt sammen med verdensmål 4, 8 og 10.​

Kontakt os

OM WOLMER GRUPPEN A/S

Som overfladespecialister er vi markedsførende i Danmark. Vores forretning er baseret på ordentlighed, kvalitet og innovation, så vi altid leverer det bedste til vores kunder.