Firmaprofil

Hvem er Wolmer
Gruppen A/S

Wolmer Gruppen er et familiefirma fra 1908. I 3 generationer var det familien Wolmer, der drev virksomheden 99 år.

Jeg, Morten Bardrum, er udlært i firmaet i 1991 og købte i 2007 virksomheden af den tidligere ejer John Wolmer Petersen. I 2016 indgik Tomasz Makowski i ejerskabet med 50 %. I 2018 opkøbte vi Holbækfirmaet Højmann Hansen.

Jeg er Oldermand i Odsherred Malerlaug og Syns & Skønsmand for Danske Malermestre.

Vi udføre alle former for almindeligt malerarbejder i vores afdeling Wolmer Gruppen Proff. Vores dygtige svende og lærlinge kører ud fra Holbæk og dækker det meste af Sjælland.

Adm. Direktør Wolmer Gruppen A/S

Vores projektstyring

Vi har opbygget et stærkt team af dygtige og erfarne projektledere, der med faglig og personlig tyngde kan sikre gennemførelsen af projekterne så jeres interesser tilgodeses bedst muligt. Fokus er også på at opstille klare regler for organisering af projektet, udpegning af ansvarlige og klare regler for hvordan og hvem, der kommunikerer undervejs. Vi arbejder med de bedste tilbudssystemer og administrative systemer i Danmark, der sikrer konsistens og klare gennemskuelige processer for hvordan vores arbejde bliver udført.

Kompetenceudvikling

Wolmer Gruppen er meget opmærksom på, at egne kompetencer og underentreprenørernes kompetencer, såvel fagligt som personligt, er afgørende for at vi kan opfylde jeres behov. Vores projektledere er jævnligt på kursus i alt fra faglig opdatering til kundehåndtering, for at bygge ovenpå deres eksisterende faglige og personlige kompetencer, således at vi konstant kan være en troværdig og professionel rådgiver.

Start på samarbejdet

Vi gør en dyd ud af at kende jer godt. Derfor bruger vi tid på at få indsigt i jeres virksomhed, så vi bedre kan servicere jer. Vi skaber trods alt rammerne for det liv der skal leves i rummene og bygningerne. Vi giver naturligvis indsigt i vores erfaringer og vores måde at håndtere opgaverne og samarbejdet på.

Udbuddet og tilbuddet

Vi undersøger nøje de udbud vi inviteres til at byde på, således at vi kan levere de bedste løsninger – også dem, der ikke er tænkt på. Vi arbejder efter sædvanlige branchenormer som AB92 og anvender solide og kendte garantiforsikringsselskaber til arbejdsgarantier.

Aftalen og sikkerheden

Vi er meget fleksible m.h.t. aftalernes indhold, men vi sikrer os altid, at vi begge er enige i såvel struktur som detaljer i projektet og at arbejds- og ansvarsfordeling er klart formuleret og aftalt. Det betyder også, at vores samarbejde bliver gjort nemmere, fordi vi kender vores roller, hver i sær.

Relationen

Vi leverer altid det aftalte og det der forventes. Det er den bedste måde, at starte en langvarig relation på. Et bedre kendskab til hinandens organisation og medarbejdere gør også samarbejdet smidigere og er til fordel for os begge.